Toiminta

tulehmo
Tulehmo sijaitsee entisen kyläkoulun viereisellä tontilla osoitteessa : Rasimäentie 574, 75690 Rumo (Valtimo)

Kyläyhdistys

Rasimäen kyläyhdistys ry on hyväksytty yhdistysrekisteriin 20.8.2009.Yhdistyksen tavoitteena on parantaa alueellaan vakituisesti tai vapaa-aikaanaan asuvien ihmisten hyvinvointia, kannustaa yhteistoimintaan ja alueensa kehittämiseen. Maaseudun elinvoimaisuus, alueen asukkaiden osaaminen, kokemusten vaihto toiminta-alueella sekä verkostoituminen kuuluvat kyläyhdistyksen toimintaan ja tavoitteisiin.

Toimintasuunnitelma 2016

Rasimäen kyläyhdistyksen toiminta on vuosien kuluessa vakiintunut ja tuonut uutta elinvoimaa kylälle ja kyläläisille. Toiminnan periaatteena on kyläläisten yhdessä tekeminen. Kylästä muualle muuttaneet ja osa-aikaiset asukkaat on myös toivotettu tervetulleiksi mukaan toimintaan.

Yhdistyksen jäsenyys ja jäsenmaksut
Rasimäen kyläyhdistyksen jäseneksi hyväksytään yhdistyksen toiminta-alueella vakituisesti tai osa-aikaisesti asuvat henkilöt.

 • Jäsenmaksuksi esitetään vuonna 2016 10 euroa/talous.
 • kannatusjäsenmaksuksi esitetään vuonna 2016 10 euroa/henkilö tai yhteisö
Jäsenhankintaa ja jäsenmaksujen keräämistä tehostetaan. Jäsenhankintaa kohdistetaan myös kylän entisiin asukkaisiin ja mahdollisiin kannatusjäseniin.

Yhdistyksen hallinto
Yleiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous, jotka ovat kaikille avoimia. Tarvittaessa perustetaan työryhmiä tai nimetään vastuuhenkilöitä. Kyläyhdistyksen hallituksen valitsee syyskokous.

Puheenjohtaja (piä juohattelija):Pekka Turpeinen
Hallituksen jäsenet ja varajäsenet:
Päivi Härkin (Mika Koskinen) 2014-2015Päivi Härkin (Jouko Korhonen) 2016-2017
Pirkko Toivonen (Antero Toivonen) 2014-2015Edvard Davenport (Satu Davenport)2016-2017
Marita Turpeinen (Pekka Turpeinen) 2015-2016Marita Turpeinen(Timo Ratialinen) 2015-2016
Pirkko Ratilainen (Sari Hilonen) 2015-2016Pirkko Ratilainen(Sari Hilonen) 2015-2016
Sihteerinä jatkaa Päivi Härkin
Rahastonhoitaja ja jäsenvastaava:Teuvo Härkin
Jäsenrekisteri:Teuvo Härkin
Tilintarkastajat ja varatilintarkastajat:
Sirpa Toivonen (Pirjo Hilonen)Kaija Hämynen (Virve Hilonen)
 

Työryhmät ja vastuuhenkilöt:
Yhdistyksen hallitus toimii tiiviissä yhteistyössä työryhmien ja vastuuhenkilöiden kanssa. Nimityksessä huomioidaan kunkin osaaminen, erityistiedot ja -taidot, jotka toivotaan saatavan näin yhdistyksen käyttöön.
Liikuntavastaavana on toiminut Pirkko Ratilainen: kävely – ja liikuntatapahtumien järjestäminen, hiihtolatu.
Rasimäen Sanomien toimituskuntana on toiminut yhdistyksen hallitus.

Tiedottaminen:
Tiedotustoimintaa on kyläyhdistyksessä kehitetty. Osoiterekisteriin on koottu n. 180 kylässä asuvan tai sieltä poismuuttaneen osoitetiedot ja heille lähetetään Rasimäen Sanomat 1-2 kertaa vuodessa.

Rasimäen Sanomissa kerrotaan kylän tapahtumista ja sieltä löytyy myös vuoden tapahtumakalenteri. Lehteen toivotaan lukijoiden omia juttuja ja sitä varten ovat palstat ”Vieras kynä” tai ”Nuorten palsta”.
Rasimäen Sanomissa on tilaa myös yritysten mainoksille.
Unto Tolvanen vastaa Rasimäen Sanomien lähettämisestä.

Rasimäki on esillä www.rasimaki.fi -sivuilla sekä facebookissa fb-Valtimon Pohjoiset kylät, fb- Pohjois- Karjalan iloiset kylät ja Valtimon kunnan tapahtumakalenterissa ja Pohjois-Karjalan radion maakunnan menovinkit.
Yhdistyksen asioista tiedotetaan sanomalehti Ylä-Karjalan rivi-ilmoituksilla sekä tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan myös tekstiviesteillä tai muulla tavoin.
Kyläyhdistyksen jäsenet voivat toimittaa Rasimäen Sanomiin tulevaa materiaalia suoraan Unto Tolvaselle (untotol@gmail.com) samoin kuin valokuvia ym. materiaalia lisättäväksi Rasimäen facebook sivuille.
Rasimäen www-sivujen päivityksestä ja ylläpidosta sekä Rasimäen Sanomien juttujen hankinnasta ja niiden toimituksesta sekä muusta tiedottamisesta vastaa yhdistyksen hallitus.

Toimintavuoden 2016 aikana tapahtumista ja toiminnasta tiedottamista kehitetään. Etsitään uusia keinoja, joilla kylällä asuvat ja ulkokyläläiset tavoitetaan ja tieto kulkisi myös yhdistyksen jäseniltä yhdistykselle.
Yhdistyksen osoiterekisteriä täydennetään ja nettisivuja päivitetään jatkuvasti.
Jatketaan kyläpuhelinluettelon kokoamista, jossa ovat mukana kylän vakituiset asukkaat, kesäasukkaat ja kyläyhdistyksen vastuuhenkilöt. Suostumus tietojen käyttämiseen pyydetään asianomaisilta. Kyläyhdistyksen vastuuhenkilöiden yhteystiedot tulevat nähtäville Rasimäen sivuille.

Tiedotusvälineille lähetetään tiedotteita kylän tapahtumista ja niiden edustajia kutsutaan tarpeen mukaan tapahtumiin.

Koulutus
Kyläläisten aloitteesta Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos on järjestänyt Valtimon pohjoisten kylien asukkaille kyläturvallisuuden parantamiseksi koulutusta, joka on sisältänyt mm. ensiapu- ja paloturvallisuus-koulutusta sekä paikallisen avun järjestämistä poikkeusoloissa.
Koulutusten yhteydessä on koottu rekisteri kylillä olevasta kalustosta ja niiden käyttäjistä.
Rasimäen ryhmän johtajan yhteystiedot tulevat Rasimäen nettisivuille.
Koulutusta jatketaan vuonna 2016 yhdessä Pohjoisten kylien kanssa.

Paikallinen kylätoiminta
Rasimäen kylä on tunnettu aktiivisesta kylä- ja talkootapahtumien järjestämisestä. Kyläläisten lisäksi tapahtumiin ja talkoisiin osallistuu paljon muualla asuvia entisiä kyläläisiä.
Tavoitteena on, että tapahtumien järjestämisvastuuta jaetaan ja että mukaan saadaan kaikki kyläläiset sekä etätoimijat, joiden voimavarat ovat tärkeitä yhteisölliselle kylätoiminnalle.

Vuoden 2016 toimintaehdotuksia:
Talkoot: Talkoita järjestetään tarpeen mukaan mm. Tulehmolla, Omenapuutarhalla, munkki Stefanoksen Erakkolassa ja praasniekoissa. Talkoisiin toivotaan kaikkien kyläläisten osallistuvan mahdollisuuksiensa mukaan.

Kylätapahtumat:

 • Tutustumismatka kylätoimintaan Jakokoskelle ja vierailu Tähtitornissa alkutalvesta
 • Ukkoin praasniekka 23.4.2016
 • Talvinen ulkoilutapahtuma kevättalvella
 • Taimien vaihtopäivät Tulehmolla, keväällä
 • Pihakoristeiden tekoa betonista, keväällä
 • Ensiapu- ja paloturvallisuuskoulutus Tulehmolla, keväällä
 • Rasimäen tsasounan 50-vuotisjuhlat
 • Rasimäen kyläilta, kesällä
 • Tulehmon ulkorakennusten maalaustalkoot
 • Kyykkäharjoitukset ja kyykkäpelit kesän aikana
 • Ylen Sankie priha -kisa
 • Valtimon Kesäpäivätorin toripöytä, yhteispöytä
 • Tutustumismatka kylätoimintaan Ruotsissa ja Norjassa syyskesällä
 • Avoimet kylät –tapahtumaan osallistuminen
 • Joki-ilta Tulehmolla syksyllä
 • Akkain praasniekka 29.10.2016
 • Marrasmessujen kahvio ja arpajaiset
 • Muita tapahtumia kyläläisten aloitteesta

Muu toiminta:
Koulutuksiin osallistuminen
Teatteri- tai muu kulttuuritapahtuma/urheilutapahtuma -retki
Tutustuminen muiden kyläyhdistysten toimintaan
Vierailukutsuja yhteistyökumppaneille mm. kylätoimikunnille ja -yhdistyksille
Ylä-Karjalan kansalaisopiston kurssi,– ja harrastustoiminnan elvyttäminen Rasimäellä tai yhteistyössä muiden Valtimon Pohjoisten kylien kanssa. Toimitetaan kurssiehdotukset kansalaisopistolle lukuvuoden 2016-2017 kursseiksi.
Kyläkirjan tekeminen aloitetaan materiaalin keräämisellä, järjestetään kyläiltoja joissa ”muistellaan menneitä”.
Asiantuntijoiden, vierailijoiden kutsuminen kylälle mm. Vaara-Karjalan Leader, maaseutuhallinto ym.
Aloitteiden, hankesuunnitelmien ja kannanottojen tekeminen asioista, jotka koskevat kylän asukkaita, yrittäjiä tai lähiympäristöä

Muistamiset:
Jatketaan vuonna 2016 perinteisiä muistamisia.
Kylään muuttaneita uusia asukkaita muistetaan
Lapsen syntyessä perheeseen viedään rotinakori
Huomioidaan merkkipäivät ym. tapahtumat asianomaisen toiveet huomioiden

Yhteistyö:
Lisätään yhteistyötä mm. Valtimon kunnan, Valtimon Pohjoisten kylien, Valtimon Kehittäjät ry:n, Pikesin, Vaara-Karjalan Leader ry:n, Pohjois-Karjala kylät ry:n, Maaseudun sivistysliiton, Suomen Kylätoiminta ry:n ja maakunnan muiden kyläyhdistysten ja toimijoiden kanssa.